Storages.se

Storages.se samlar alla self storage-operatörer på en och samma sida. Det gör det enkelt för människor att hitta det förråd som passar bäst utifrån personliga behov. Operatören får en digitaliserad och automatiserad verksamhet med minskad administration. Dessutom blir det enklare att nå både potentiella och befintliga kunder.

Utmaning

Förrådsbranschen har länge varit traditionell med manuella och analoga processer. Processerna kräver mycket tid av operatören, tid som skulle kunna läggas på något annat mer värdeskapande. Vi såg att det fanns ett behov av att digitalisera branschen för att möta konsumenterna där de finns och göra vardagen enklare för operatörerna.

Lösning

Efter en noggrann analys av marknaden och konsumenterna skapade vi storages.se. Lösningen hjälper operatörer inom self storage-branschen att öka omsättningen och marginalen genom att bli digitala.

För operatörerna innebär lösningen att:

  • De når ut till fler med hjälp av storages.se, digital annonsering och sökmotoroptimering.
  • Tid frigörs genom att boknings- och betalflödet digitaliseras och automatiseras.
  • Interna processer effektiviseras.

För konsumenten innebär lösningen att det:

  • Blir enklare att hitta och boka förråd.
  • Blir enklare att hantera betalningar genom ”Mina sidor”.
  • Går att beställa tilläggsprodukter direkt i en webbshop.

Resultat

Ökad andel bokningar av förråd online.

Mer tid för operatören genom minskad administration

Trygg betalning för både operatör och konsument genom löpande abonnemang.

Operatörerna når fler potentiella konsumenter.

Med systemet från Walaro får jag en effektivare administration samt att jag motsvarar förväntansbilden från kunderna genom att de kan boka, betala och administrera sin förrådshyra online

Gustaf
Ägare Lyktans Lager